Brugerbetingelser

En blodprøve har vist, at jeg ikke mangler … Kan jeg stole på prøven?

Det afhænger af flere faktorer. Hvis prøven er foretaget korrekt, og du har gjort, hvad du fik besked på (fx at være fastende), og din læge har vurderet resultatet, kan du regne med prøven.

Ingen prøver er dog 100 % præcise, og der kan forekomme fejl.

Nogle prøver er i sig selv komplicerede eller usikre. Og hvis du har en meget stærk mistanke om, at du måske alligevel mangler et vitamin eller andet næringsstof, selv om prøven angiveligt viser, at du ikke gør, så snak med din læge om det.

Der kan være stor forskel på en egentlig mangel og en optimal mængde. Du har fx kun mangel på D-vitamin, hvis dit blod indeholder 12-25 nmol/l, hvorimod du skal op på over 50 nmol/l (og måske helst 70 nmol/l), for at have den ideelle mængde D-vitamin i blodet. Læs evt. mere om det under D-vitamin.

Noget lignende er tilfældet med flere andre vitaminer og mineraler.

Du kan med andre ord sagtens have gavn af at øge mængden af et næringsstof i din kost, selv om du ikke lider under en egentlig mangeltilstand.

Hvordan kan jeg teste, hvad jeg evt. mangler?

Blodprøver, hårprøver eller vævsprøver kan i mange tilfælde vise, om du mangler et eller flere næringsstoffer.

Men de fleste måder at teste på har begrænsninger og skal tages med et vist forbehold.

De mest pålidelige metoder er de prøver, du kan få taget hos eller via din læge.

Der findes desværre ingen test, der kan vise en total oversigt over alle næringsstoffer, og hvorvidt du mangler dem eller vil have gavn af dem.

Vurdering af dit helbred, dine kostvaner, evt. mangelsymptomer — sammen med prøver via din læge, når det er muligt og relevant — giver dig en god ide om i hvilken udstrækning, du vil have gavn af at optimere din kost og/eller tage kosttilskud. Gennemfør evt. vitamintesten her på siden.

Kan en test med kinesiologi vise, hvad jeg mangler?

En muskeltest med kinesiologi kan virke meget overbevisende, men vil altid være en subjektiv vurdering (selv om det ikke virker sådan) fra behandleren om, hvad du mangler.

Kinesiologi kan bruges til meget fornuftigt, men ikke til objektivt at vurdere, hvad du mangler eller hvilke kosttilskud eller andre præparater, der vil gavne dig.

Kan jeg stole på en vegatest?

Det er ikke muligt objektivt at vurdere, om du mangler vitaminer eller andet via en vegatest.

Det er muligt, at den person, der tester dig, ved så meget om vitaminer og andre kosttilskud, at du vil have gavn af den vejledning, du modtager — men der er også risiko for, at “testen viser”, at du har brug for noget, som du ikke har brug for.